De Dam
Maic Oudejans
Maic Oudejans
Freelance schrijver

Zijn de coronamaatregelen houdbaar of schieten ze hun doel voorbij?

De betoging op de Dam blijkt geen brandhaard voor het coronavirus. Toch blijven het kabinet en het RIVM ons waarschuwen voor de gevaren. Er liggen inmiddels nooddraaiboeken klaar voor de IC's en er is gewerkt aan een nieuwe 'coronawet'. De economische en psychologische schade is groot én een ieders vrijheid staat op het spel. Schiet het 'nieuwe normaal' zijn doel niet voorbij?

De Dam
De Dam ANP Foto

De cijfers liegen niet

In de eerste negen week van de coronapandemie lijk het virus ook in Nederland zijn reputatie waar te maken. In acht weken tijd overlijden er bijna negenduizend meer mensen dan normaal.Ook de verhalen van mensen die corona overleefden, maar daar blijvende schade aan overhielden zijn niet mals. Zo zijn er jongeren die na milde coronaklachten nog steeds niet normaal de trap op kunnen lopen.

Ook oud-topjudoka Edith Bos werd geveld door het virus

Edit Bosch

De overheid grijpt in 

Het lijkt dan ook verantwoord dat de regering voorlopig de restricties nog wil handhaven. Het kabinet wil zelfs een coronawet invoeren om de anderhalvemeterregel met een jaar te verlengen, met daarbij een optie tot verlenging voor onbepaalde tijd. Dat zou betekenen dat we nog minstens een jaar niet normaal naar festivals, concerten, sportevenementen en andere grote bijeenkomsten kunnen.

Maar als de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam waar duizenden mensen te dicht op elkaar stonden een juiste indicatie is, dan lijkt de kans op een nieuwe grote golf mee te vallen. Tot nu toe hebben twee deelnemers uit Amsterdam zich gemeld met klachten en beiden zijn negatief getest. Kortom, een superspreading event was het niet.

Realiteit versus schatting

De kans op besmetting is tot nu toe onbekend maar de overlijdenspercentages kennen we wel. "En die vallen reuze mee", berekent opiniepeiler Maurice de Hond. In een opiniestuk zet hij uiteen de daadwerkelijke overlijdenskans tegenover de kans die mensen schatten. En daar zit een groot verschil tussen.

Maurice de Hond
Maurice de HondANP foto

Ver van de werkelijkheid 

Eén op de tien jongeren denkt dat de kans om te overlijden aan corona 5 % is. Maar in werkelijkheid is de kans dat zij overlijden aan de ziekte maar 0,004 %! Dat is dus 500 keer kleiner dan ze denken. Voor oudere mensen is de kans op overlijden uiteraard groter, maar ook daar zie je een groot verschil tussen de geschatte kans en de daadwerkelijk kans.

Hoe reëel is het gevaar? 

De Hond pleit daarom voor een reële weergave van het gevaar door politici, medici en de media: "In plaats van voortdurend de angst aan te wakkeren, waardoor er veel overbodige schade wordt aangericht". Professionals uit de Geestelijke Gezondheidszorg beamen de schadelijke effecten van deze angst en de opgelegde beperkingen.

Grootste recessie sinds WOII

Ook de economische schade zal enorm zijn. De Wereldbank spreekt van de grootste recessie sinds de tweede wereldoorlog. Vooral voor jongeren zijn de gevolgen groot. Het aantal WW-uitkeringen is onder jongeren verdrievoudigd, terwijl de kans op overlijden dus veruit het kleinst is voor jongeren. Mentaal en economisch gezien lijkt het (grotendeels) loslaten van de maatregelen een betere optie dan het 'nieuwe normaal'.

Vijfduizend overledenen boven de tachtig

Maar al die mensenlevens dan? Als je dieper in de oversterftecijfers duikt zie je dat van de ruim achtduizend oversterfte gevallen meer dan vijfduizend boven de tachtig jaar zijn. En van de ruim vijfhonderd personen onder de 65 jaar die overleden zijn, had zo’n 85 procent onderliggende aandoeningen. Daarnaast is er sinds half mei sprake van ondersterfte. Dus hoeveel mensen er extra zijn gestorven over het hele jaar, moeten we nog gaan zien.