Ruim 80 procent van de broeikasgasuitstoot van ons eten is afkomstig van dieren.
Photograph of M

Nederland behoort bij de grote vier met de hoogste CO2-uitstoot per hectare landbouwgrond

De vervuiler betaalt. Dit principe kennen we uit de wereld van de milieuvervuiling. Nu pleit de EU ervoor dat we dezelfde principe hanteren wanneer het gaat over het consumeren van vlees. De Europeaan moet veel minder vlees eten en de lidstaten zijn daarvoor verantwoordelijk. Dit stelt de Europese Rekenkamer. Dus de barbecue-avonden zullen er deze zomer anders uit gaan zien, of in ieder geval met minder vlees.

 Ruim 80 procent van de broeikasgasuitstoot van ons eten is afkomstig van dieren.
Ruim 80 procent van de broeikasgasuitstoot van ons eten is afkomstig van dieren. ANP

Geen maatregelen genomen om de veestapel te verminderen
Als dierlijke producten duurder worden, zullen minder mensen ze kopen. Volgens de Europese Rekenkamer is dit de enige manier om de klimaatdoelen te halen. Want, zo kwamen zij achter, het strenge landbouwbeleid lijkt weinig positief resultaat op te leveren. Dat kan liggen aan het beleid zelf. De helft van de totale CO2-uitstoot is te wijten aan de veehouderij. Echter zijn er geen maatregelen genomen om de veestapel te verminderen. Gek toch? De emissies zijn sinds 2010 niet gedaald! Daarnaast worden er nog steeds campagnes gevoerd om vlees en zuivel te promoten, gefinancierd door de EU! Het is dus helemaal niet zo gek dat het niet zo rooskleurig is als het eigenlijke plan was. De rekenkamer wil het beleid dus grondig inzien. Het rapport dat zij hebben opgesteld laat al zien dat de meeste maatregelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, weinig potentie hebben om de klimaatverandering daadwerkelijk af te remmen.

De uitstoot van (kunst)mest is gestegen
Ook zijn er subsidies die de uitstoot juíst stimuleren. Zo krijgen boeren die veengrond bezitten subsidie. Dat is erg raar, als je bedenkt dat deze grond goed is voor 20 procent van de broeikasuitstoot in de Europese landbouw. Volgens de rekenkamer is de uitstoot van (kunst)mest óók gestegen. Er zitten dus best nog wat gekke lijnen in het beleid.

Doelstellingen bosaanplant en voedselbosbouw niet gehaald
De onderhandelingen lopen, de Europese Commissie wil wel, maar de lidstaten stribbelen tegen. De landen hebben bijvoorbeeld hun doelstellingen voor bosaanplant en voedselbosbouw bij lange na niet gehaald. Nu is er ruim 400 miljard euro uitgetrokken voor de komende zes jaar. Belangrijk is wel dat de maatregelen deze keer wél effectief zijn. Want als al het geld voor niks geweest blijkt te zijn, kunnen we net zo goed investeren in een ruimteschip waarmee we met z’n allen een nieuwe planeet gaan zoeken.

77.8 kilo vlees per persoon per jaar
En wij dan? Als land van de koe en de boerderij? Met 77,8 kilo vlees per hoofd per jaar, is de Nederlander met 11,4 kilo meer dan de gemiddelde EU-burger goed voor de vleesconsumptie. Ruim 80 procent van de broeikasgasuitstoot van ons eten is afkomstig van dieren. Volgens de rekenkamer horen wij bij de grote vier waarvan de CO2-uitstoot per hectare landbouwgrond het hoogst is. Wij Nederlanders moeten dus flink aan de bak.

 

Bron: 
Nieuwe Oogst