Talitha Muusse
Jana Witteman
Jana Witteman
freelance schrijver

De jongerenrevolutie is gestart: "Soms heb je een storm nodig die de boel aanwakkert"

Onze premier Rutte roept jongeren op om mee te denken: 'ontketen de revolutie'. Daar laten deze revolutionairen geen gras over groeien. De krachten zijn gebundeld en het doel is helder: de jonge generatie moet worden gehoord. Maar hoe begin je zo'n revolutie? En hoe bepaal je welke koers je gaat varen?

Talitha Muusse
De jongerenrevolutie is gestart: “Soms heb je een storm nodig die de boel aanwakkert”Marie Claire Magazine

De 28-jarige generatie-expert Talitha Muusse grijpt deze kans met beide handen aan. Ze stapt naar voren als het gezicht van de nieuwste jongerenvertegenwoordiging. "Sinds mijn twintigste ben ik gefascineerd door generaties en de verschillen daartussen. Ik heb in het bedrijfsleven gewerkt met als doel om generaties bij elkaar te brengen. Mensen van verschillende leeftijden bekijken thema's op hun eigen manier. Die verschillen zijn niet alleen maar te verklaren door functieverschillen of diverse achtergronden. De tijd waarin je opgroeit heeft een vormende invloed. Dat zie je terug in opvattingen."

Bij deze generatie mist het gevoel dat zij gehoord worden

Goede organisatie, maar gebrek aan zichtbaarheid

De jongste generatie is gewend om hun mening te delen. Ze zijn online actief, kritisch en weten zichzelf goed te organiseren. Maar er mist een bepaalde zichtbaarheid, legt Talitha uit. "Bij deze generatie mist het gevoel dat zij gehoord worden. Dat kan worden opgelost door hen fysiek meer zichtbaar te maken in bijvoorbeeld politiek Den Haag. Nu is de invloed van deze groep jongeren vooral gericht op een stem achter de schermen. Voor veel mensen blijft het onduidelijk wat deze inspraak precies inhoudt. Daarom is het belangrijk om ons zichtbaar te maken in het parlement, bij de overheid en in de politiek. Op die manier kan de vertegenwoordiging worden vergroot."

Juist nu is het belangrijk om die belangen van verschillende groepen te zien

In crisistijd wordt diversiteit snel vergeten 

"Na de oproep van premier Rutte is de manier waarop we ons verenigen misschien rebelser geworden. In een crisistijd is het heel makkelijk om diversiteit te vergeten. Er moeten snel beslissingen worden genomen en dan worden belangen makkelijk opzij geschoven. Maar juist nu is het belangrijk om die belangen van verschillende groepen te zien." Veel jongeren voelen zich dus niet gehoord. In deze crisis wordt dat gevoel op breed maatschappelijk niveau gedragen. Tijd voor verandering dus.

Verandering - makkelijker gezegd dan gedaan

De meeste politieke beslissingen gaan niet over één nacht ijs. Je zichtbaar maken en gehoord worden vraagt dan ook om structurele verandering. "Directe betrokkenheid van de premier en het kabinet zijn belangrijk. Erkenning is stap één. Het tweede is dat er samen met de jongeren nagedacht moet worden. Daar zijn we nu met deze revolutiegroep mee bezig. Hoe krijgen we de jongeren structureel aan tafel?"

Die plekken worden de laatste jaren wegbezuinigd

Niet alleen woorden, ook daden

Inspraak lijkt het sleutelwoord. Maar dat niet alleen, benadrukt Talitha. "Jongeren moeten ook een plek hebben om (lokaal) samen te komen. Dat soort plekken waar zij hun mening kunnen uiten moeten worden gefaciliteerd. Die worden de laatste jaren wegbezuinigd. Niet alsof alle jongeren massaal in de bibliotheek zitten, maar dat zijn wel de plekken waar ze de mogelijkheid hebben om met elkaar te praten. Lokale (nieuwe) democratische vormen van inspraak zijn belangrijk."

Dit bericht bekijken op Instagram

De anderhalvemeterjongerenrevolutie!

Een bericht gedeeld door Margriet van der Linden (@margrietvdlinden) op

Je hebt de social media cookies niet geaccepteerd.

Om bovenstaande inhoud te bekijken moet je de social media cookies accepteren. Hierdoor kan je social media berichten zien, delen en erop reageren.

Wijzig cookie instellingen

Plannen voor de korte- en langetermijn

"We werken aan een eisenpakket dat we namens jongeren willen neerleggen bij het kabinet. Daarin presenteren we tien punten om de positie van jongeren te sterken, zowel op korte- als lange termijn." Het pakket wordt tweeledig, vertelt ze. "Het gaat deels over inspraak die zo belangrijk is. Daarbij kun je denken aan de kiesgerechtigde leeftijd omlaag brengen, jongeren onderdeel laten zijn van een OMT in crisistijd. Daarnaast willen we punten opstellen die jongeren op korte termijn aan het hart gaan. Bijvoorbeeld financiële steunpakketten die beschikbaar moeten worden gesteld."

De plannen zijn groots. Geen kant-en-klaar pakket dat wordt opgestuurd naar Den Haag in de hoop dat politici er ooit naar zullen kijken: deze jongeren gooien het over een andere boeg. "We willen grote campagnes opzetten waarin de eisen stuk voor stuk worden gepresenteerd. Zo wordt er draagvlak gecreëerd en ontstaat er een maatschappelijk debat. Op die manier zijn er meer jongeren betrokken bij het proces."

Waarom niet eerder?

"Soms heb je een storm nodig die de boel aanwakkert: media die het onderwerp onder de aandacht brengen en een premier die oproept om actie te ondernemen. Jongeren waren hiervoor versnipperd. Starters vinden dat zij een ander belang hebben dan studenten, studenten vinden dat zij andere belangen hebben dan scholieren. Daardoor zijn er zó veel verschillende organisaties ontstaan, dat maakt het tactisch lastig om zichtbaarheid te creëren. Als het er écht op aankomt, bij grote problemen of gebeurtenissen, dan is het belangrijk om als een collectief jongerenverbond een stem te laten horen." 

En daar wordt nu hard aan gewerkt. Alleen de naam van dit verbond… Hoe zit dat? "Daarover zijn we nog in debat. Bij jongeren is dat evengoed een politiek proces, waarbij iedere organisatie zichzelf vertegenwoordigd wil zien," lacht Talitha.

Stijn Warmenhoven